COVB

Actualitat/ Notícies

Noves alertes per VNO al Baix Llobregat i al Segrià

01/09/2023

El Laboratori Central de Veterinària d’Algete, va comunicar el 24 d’agost, la confirmació de Virus del Nil Occidental (VNO) en dos cavalls de l’explotació amb marca oficial 5810AP del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).  Davant aquest nou resultat positiu, es procedeix a la seva notificació a RASVE, núm. focus 2023/12, com un nou focus primari, però relacionat epidemiològicament amb el focus generat pel gavià argentat (RASVE: 2023/6).

Com a conseqüència es preveu seguir mostrejant la zona afectada, per seguir ampliant el coneixement sobre la distribució del VNO. Tanmateix, s´ha sol·licitat al CAR que mantingui la intensificació de la vigilància passiva d’aus salvatges dins del radi de 10 km al voltant de la localització del gavià i de la detecció dels èquids positius a IgM.

D’altra banda, i en la mateixa data, el Laboratori d’Algete també ha confirmat per PCR a temps real de VNO de llinatge 2 en les mostres d’un exemplar de l’astor comú (Accipiter gentilis) localitzat al terme municipal de Lleida al Segrià i s’ha notificat a  RASVE, núm. focus 2023/13.

D’acord amb el Servei d’Epidemiologia de l’IRTA-CReSA, s´ha valorat que la zona del Segrià es pot considerar una zona endèmica (els anys 2020, 2021 i 2022 ja es va detectar circulació del VNO). Per aquest motiu no es realitzaran més actuacions de vigilància activa en cavalls. L’actuació principal serà intensificar la vigilància passiva en aus salvatges i cavalls dins del radi de 10 km al voltant de la localització de l’astor.

Us adjuntem l’enllaç del  Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).