COVB

Actualitat/ Notícies

Nova eina informàtica sobre etiquetatge dels aliments

23/12/2020

Des de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ens informen que la Comissió Europea ha posat en marxa el Sistema d’Informació sobre l’Etiquetatge dels Aliments (FLIS, Food Labelling Information System), el qual proporciona una solució informàtica fàcil d’utilitzar.

L’eina està dissenyada per ajudar els operadors econòmics a identificar les indicacions obligatòries d’etiquetatge als seus productes i millorar així la correcta implementació de la legislació. També aporta informació clara als consumidors sobre l’etiquetatge i els ajuda a prendre decisions alimentàries sobre informades.

L’eina està en versió en castellà i podeu accedir des d’AQUÍ.