COVB

Actualitat/ Notícies

Nova convocatòria per a l’examen d’habilitació de veterinari/àries com a agents certificadors/es

19/01/2024

S’ha obert una nova convocatòria d’examen per a l’habilitació de veterinari/àries com a agents certificadors/es per a emetre atestacions sanitàries per a productes destinats a l’alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) amb destí l’exportaciód’acord amb el RD 993/2014 de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació.

L’examen serà el 5 d’abril de 2024. A la pàgina web de Ruralcat (https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio/cursos-formacio-en-obert) es troba la informació per accedir al Curs gratuït i també per inscriure’s a la prova per a obtenir l’habilitació.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb segram.daam@gencat.cat.