COVB

Actualitat/ Notícies

Nova convocatòria d’examen per habilitar veterinaris com agents certificadors

19/03/2021

El Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera (SAASPR) ha publicat a través de Ruralcat una nova convocatòria d’examen per a l’habilitació de veterinaris/-àries com a agents certificadors/-es, per a emetre atestacions sanitàries de les condicions dels productes destinats a alimentació animal i/o SANDACH destinats a l’exportació, d’acord amb el RD 993/2014 de 28 de novembre, pel què s’estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació.

La data de l’examen és el 4 de juny de 2021. Trobareu la convocatòria i les instruccions d’inscripció en aquest enllaç i per a qualsevol dubte podeu contactar amb el SAASPR (segram.daam@gencat.cat).