COVB

Actualitat/ Notícies

Nova convocatòria del Premi PITA a la innovació agrària

06/03/2022

S’obre la convocatòria de la XXI edició del Premi PITA per a l’any 2022. Aquest premi vol distingir a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. La dotació és de 6.000 euros i una nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:
  • Premi a l’empresa agrària: per la implementació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a altres empreses del sector.
  • Premi a l’agroindústria: per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i les estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
  • Premi al/la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a.
El termini per a la presentació de candidatures finalitza el  2 de maig (inclòs).

Per a més informació podeu consultar:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/dar_innovacio_sector_agroalimentari/dar_premis_pita/