COVB

Actualitat/ Notícies

Nou aplicatiu e-DERAN per a la presentació de plans de gestió de dejeccions ramaderes

23/06/2023

La Subdirecció General d’Agricultura informa que ja està gairebé a punt la tramitació dels Plans de gestió de dejeccions ramaderes a través de la plataforma eDERAN. Per això, el proper 31 de juliol serà necessari tancar l’aplicació GDN, i fer el traspàs de dades i les proves a la nova aplicació eDERAN, per poder-la obrir a principis de novembre.

Això no obstant, està previst que a finals de setembre es puguin presentar plans de gestió en la prova pilot prèvia a la posada en funcionament del mòdul de Plans de gestió de l’eDERAN. Per participar en aquesta prova pilot es posarà la informació a la web d’eDERAN, apartat Plans de gestió.

En cas que algun titular tingui un requeriment que requereixi elaborar un Pla de gestió en el període que no hi hagi cap aplicació disponible, es considera que el termini per presentar la modificació del Pla queda suspès en aquest període i, per tant, podrà presentar la modificació del Pla de gestió posteriorment amb l’eDERAN.

Descarregueu la presentació “Plans de gestió de dejeccions ramaderes: pas de GDN a eDERAN”.