COVB

Actualitat/ Notícies

Modificació en les instruccions de presa de mostres en entrades intracomunitàries d’animals de l’espècie porcina a Catalunya

31/03/2020

La Generalitat de Catalunya informa que, a causa de l’actual situació d’estat d’alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, decretat pel Reial Decret 463/2020, es modifiquen determinades pautes de presa de mostres pels moviments d’entrada intracomunitari de l’espècie porcina.

Per tant i fins a nova instrucció, a les entrades intracomunitàries de bestiar porcí es farà una única extracció d’un sol tub (sèrum) per a mostres PPA-ELISA segons la taula 95/5. Per tant no s’ha de realitzar el doble tub (EDTA) per a l’analítica PCR-PPA.

Tanmateix, en l’actuació per a la presa de mostres també s’ha de dur a terme obligatòriament una inspecció clínica de tota la partida. Aquesta inspecció clínica únicament la pot realitzar un/a veterinari/ària de l’ADS vinculada a l’explotació. En el cas que s’observin signes clínics compatibles amb PPA cal que s’avisi urgentment als Serveis Veterinaris Oficials.

La instrucció completa es pot descarregar AQUÍ.