COVB

Actualitat/ Notícies

Modificació de la legislació referent a espècies silvestres en protecció especial, espècies amenaçades i espècies exòtiques invasores

16/06/2020

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico treballa en l’Ordre per la qual es modifica l’annex del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, i l’annex del Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores.

El Ministerio concedeix de termini fins al 30 de juny de 2020 per la remissió d’al·legacions.

L’esborrany d’aquesta Ordre es pot consultar AQUÍ.