COVB

Actualitat/ Notícies

Millores en el procediment de certificació d’animals de companyia CEXGAN

22/10/2022

El Consejo General de Colegios Veterinarios de Espanya ha acordat amb l’Área de Importación y Control de Frontera  del Ministerio de Agricultura un seguit de millores en el procediment de certificació d’animals de companyia CEXGAN, per a evitar problemes tant als professionals com a la ciutadania simplificant, en la mesura del possible, el procediment. Els aspectes que s’estan millorant són:

  1. Creació d’un llistat únic amb tots els països/espècies, on es pugui consultar de forma ràpida els requisits, el tipus de certificat (o passaport) necessari, si està telematitzat, així com observacions. De manera que aquest llistat de consulta pot donar la informació bàsica d’una manera més àgil i sense necessitat de consultar diversos documents.
  2. Simplificació de les notes i documents extra: per a fer-los fàcilment entenedors tant per al ciutadà com per als veterinaris.
  3. Creació d’una guia bàsica pas a pas perquè els veterinaris registrats puguin seguir pas a pas com poder sol·licitar l’emissió del certificat, especialment útil per als veterinaris que no facin aquestes gestions de manera contínua.
  4. Establiment d’un procediment perquè el veterinari tingui un feedback quan el Servei de Sanitat Animal hagi revisat la documentació i estigui tot correcte, de manera que pugui donar per acabades les seves actuacions.
  5. Telematització dels certificats que encara no ho estan per simplificar el treball dels veterinaris registrats, de manera que no hagin d’adjuntar un Word.
  6. Disseny i implementació de Certificat Veterinari de Salut, evitant el certificat “verd” en paper, de manera que es pugui obtenir de forma digital i no sigui necessari imprimir-lo.
  7. Celebració de jornades de formació addicionals organitzades pel Consell General de Col·legis Veterinaris, per millorar la formació dels veterinaris i detectar punts de millora.

Des del COVB us recordem que el veterinari clínic que emet el certificat de salut i el veterinari que grava la sol·licitud en CEXGAN i tramita els documents per a viatjar, cal que sigui el mateix.