COVB

Actualitat/ Notícies

Medicaments prohibits i cadena de prescripió

09/02/2024

Amb motiu de les recents modificacions de la normativa de medicaments veterinaris, us informem que d’acord al Reglament d´execució (UE) 2022/1255 de la Comissió, del 19 de juliol de 2022, amb el que es designen antimicrobians o grups d´antimicrobians reservats per al tractament de determinades infeccions en persones, l’ús dels medicaments d’humana de l’Annex d’aquesta norma està prohibit per al tractament d’animals, inclosos els animals de companyia. ENLLAÇ

Podeu consultar a Cimavet els medicaments veterinaris autoritzats a Espanya: https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html

Les multes en matèria de medicaments per les infraccions lleus són fins a 6.000 € euros en el cas d’infraccions molt greus de 90.001 euros a 1.000.000 euros.

Cadena de prescripció pels animals de companyia:
Quan no hi han medicaments veterinaris autoritzats a Espanya per a un animal per a una indicació, la normativa ofereix al veterinari la possibilitat de que pugui tractar l’animal o animals afectats amb un altre medicament, i estableix l’ordre següent:

1. Un medicament veterinari autoritzat a Espanya o a un altre Estat membre per a la mateixa  espècie o per a una altra espècie i per a la mateixa indicació o per a una altra indicació.
Si aquest medicament tampoc es troba disponible:
2. Un medicament d’ús humà autoritzat a Espanya.
Si aquest medicament tampoc es troba disponible:
3. Fórmules magistrals, preparats oficinals o autovacunes d’ús veterinari
Si aquest medicament tampoc es troba disponible:
4. Un medicament veterinari autoritzat a un País tercer per a la mateixa espècie i per a la mateixa indicació (excepte immunològics).