COVB

Actualitat/ Notícies

Licitació del Servei d’assistència veterinària de cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana

23/07/2021

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat l’anunci de licitació del  Servei d’assistència veterinària per als cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions i el servei de ferrament dels cavalls, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en dos lots (Exp. 20214090).

El termini de prestació d’ofertes finalitza el  9 d’agost de 2021 a les 13.00h.

Podeu trobar tota la informació i condicions de l’oferta en aquests enllaç del portal de l’Ajuntament i a la web de contractació publica de la Generalitat de Catalunya.