COVB

Actualitat/ Notícies

L’Assemblea General Extraordinària del COVB aprova la modificació dels Estatuts

21/04/2023

L’Assemblea General Extraordinària de Col·legiats celebrada el 19 d’abril de 2023 ha aprovat el Projecte de modificació parcial dels Estatuts presentat per la Junta de Govern. Aquesta modificació és fruit de l’acord assolit entre la Junta de Govern i la candidatura encapçalada per Joan Mesià per a arribar a una solució pactada al conflicte sorgit en les darreres eleccions que ha paralitzat la renovació de la Junta de Govern.

  • Mitjançant la modificació de l’article 32.2 dels Estatuts es pretén que tots els membres de la Junta Electoral siguin escollits per sorteig entre totes les persones col·legiades electores.
  • Mitjançant la derogació de l’article 33.2 dels Estatuts, es pretén evitar que pugui en el futur sorgir un nou conflicte entre el legítim dret a la llibertat d’expressió dels candidats i els deures de respecte mutu establerts a les normes deontològiques.
  • Mitjançant la modificació de l’article 33.3 dels Estatuts, es pretén que la funció de la Junta Electoral en relació amb el programa i la propaganda electoral de les candidatures es limiti a donar trasllat del material electoral a la secretaria del Col·legi per a la seva distribució.

Donant compliment l’acordat en l’Assemblea General Extraordinària, amb data 20 d’abril, s’han presentat els nous estatuts al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la seva validació i inscripció en el registre de col·legis professionals i posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Tanmateix, la Junta de Govern va ratificar en l’Assemblea el seu compromís, conforme a l’acord existent amb la candidatura encapçalada per Joan Mesià, de convocar noves eleccions en el termini dels 15 dies següents a la publicació dels estatuts modificats en el DOGC.