COVB

Actualitat/ Notícies

L’Assemblea aprova el nou reglament del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals

23/04/2021

L’Assemblea general extraordinària celebrada al mes de març va aprovar un nou Reglament de funcionament pel Comitè de la Veterinària per la Protecció dels Animals per adaptar-lo als avenços socials i científics actuals i ampliar el seu camp d’actuació als animals salvatges i als animals d’exposició pública (per exemple, en mercats d’animals vius).

També es vol incidir més en l’assessorament especialitzat en qüestions d’aplicació de la normativa en qualsevol dels àmbits de la protecció animal de totes les espècies, la formació continuada i promoure una funció pedagògica amb les persones que tenen animals.

A la web del COVB, podeu consular el nou reglament.