COVB

Actualitat/ Notícies

L’AIAC en xifres de l’AIAC

20/09/2022

Creat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya el 1987, l’AIAC és un servei que la professió veterinària presta als propietaris d’animals de companyia i a la societat en general, amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable.

Amb els anys, l’AIAC ha esdevingut la base de dades més extensa de Catalunya, compta amb  1.500.000 d’animals inscrits i creix any rere any. El 2021 es van identificar i registrar 123.591 animals nous.

És també una eina molt útil per trobar els animals de companyia que es perden o es roben cada any. Un 86% dels animals que es troben i estan inscrits a la IAAC es poden retornar als seus propietaris, és a dir, uns 2.500 animals poden tornar a casa gràcies a l’AIAC.

Recordeu que l’AIAC disposa d’un servei d’atenció continuada els 365 dies a l’any  per atendre-us en qualsevol moment.