COVB

Actualitat/ Notícies

La Unió Europea convoca un Premi per les dones innovadores

26/03/2021

Amb aquest premi, la Unió Europa vol reconèixer a les dones emprenedores amb més talent de tota la UE i països associats al programa d’Innovació Horizon Europe, que han fundat una empresa d’èxit i han introduït la innovació al mercat. El premi és gestionat pel Consell Europeu d’Innovació i l’Agència Executiva de les Pimes, i les guanyadores seran escollides per un jurat expert independent.

Es concedeixen tres premis de 100.000 € cadascun en la categoria principal.  Un quart premi de 50.000 euros s’atorga a una dona jove innovadora de trenta anys o menys.

Més informació: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en