COVB

Actualitat/ Notícies

La UAB imparteix el Màster Oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

15/07/2020

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) impartirà, a partir del proper 30 de setembre, el Màster Oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH), el primer d’aquesta temàtica a l’àrea de la Mediterrània.

Es tracta d’un màster professionalitzador de 60 crèdits ECTS, que respon a la necessitat de formar professionals amb un coneixement integrador i multidisciplinari de la salut englobant tots els seus components –humana, animal i ambiental–, que els permeti treballar de forma eficaç i coordinada la prevenció, control, gestió i comunicació dels riscos i amenaces biològiques. És el denominat concepte “One Health”. Sota aquest concepte es busca promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies –humans, animals i plantes– mitjançant la millora de la cooperació i la col·laboració entre professionals de salut pública, sanitat animal i salut ambiental i, en conseqüència, potenciar l’abordatge multidisciplinari dels riscos sanitaris en la interfície humà-animal-ecosistema.

Es formaran professionals altament qualificats, tant per al sector públic com per al privat, amb la visió multidisciplinar, requisit que estan promovent i exigint els grans organismes i institucions internacionals de Salut, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Organització mundial de Sanitat Animal (OIE).

Els estudiants d’aquest màster podran oferir els seus coneixements i habilitats per avaluar riscos per a qualsevol dels sectors inclosos en el programa –salut pública, humana, animal, vegetal i mediambiental–, incloent el control de punts crítics d’un diagrama de flux d’una malaltia en empreses privades –alimentàries, farmacèutiques, hospitalàries, veterinàries, fitosanitàries– i en centres o laboratoris d’investigació de salut pública, sanitat animal o salut mediambiental; podran també gestionar riscos en assessories i consultories per a polítiques de detecció, vigilància i control de malalties en organismes públics governamentals regionals, nacionals o internacionals, en organismes no governamentals sense ànim de lucre (ONG) i en organismes o empreses privades de gestió de la salut; i, finalment, podran fer recerca en l’àmbit de la salut i tenir accés als estudis de doctorat.

Es pot consultar tota la informació AQUÍ.