COVB

Actualitat/ Notícies

La Organización Colegial Veterinaria elabora un Protocol de Detecció del SARS-CoV-2 en Animals Domèstics

08/06/2020

Fins avui, no hi ha evidències científiques que suggereixin que els animals de companyia puguin estar implicats en la transmissió de la SARS-CoV-2 als éssers humans en condicions naturals, considerant-se que el risc és baix.

No obstant això, en determinades ocasions, alguns animals sí que han adquirit la infecció després del contacte estret mantingut amb persones infectades per la COVID-19 (antropozoonosi).

Amb la finalitat d’ajudar els professionals de la veterinària en la detecció de possibles casos que afecten animals domèstics, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha elaborat un Protocol de Detecció del SARS-CoV-2 en Animals Domèstics.

Inclou, entre d’altres, informació relativa als quadres clínics coneguts en animals; consideracions per al mostreig, diagnosi i notificació de casos; pautes d’actuació per als veterinaris en la presa de decisions sobre aquesta diagnosi; mesures de protecció (EPI); presa de mostres, emmagatzematge i transport; o cura i aïllament preventiu dels animals fins a conèixer els resultats.

El document es pot descarregar AQUÍ.