COVB

Actualitat/ Notícies

La importància del consentiment informat i les seves repercussions legals

14/10/2022

Mitjançant aquest comunicat, el Comitè de Deontologia vol fer palès que gran part de les reclamacions que arriben al COVB, es refereixen a la manca de consentiment informat dels clients dels centres veterinaris que és una qüestió cabdal per determinar si una reclamació pot prosperar i donar lloc a una eventual responsabilitat civil i deontològica de les persones veterinàries.

S’ha d’obtenir el consentiment informat del client per escrit per assolir una autonomia del pacient a l’hora de triar entre les diferents opcions possibles. Per això, cal un nivell adequat d’informació sobre el/s protocol/s diagnòstics, la malaltia, els possibles tractaments necessaris en cada cas i les eventuals complicacions.

Podeu descarregar aquests formularis genèrics de consentiment informat i alta veterinària, que podeu adaptar i ampliar a cada cas.