COVB

Actualitat/ Notícies

Jornades del CCVC sobre el Reial Decret d’explotacions ramaderes amb la participació del Ministeri i la Generalitat

22/09/2023

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) va celebrar els dies 13 i 14 de setembre a Lleida i Vic dues jornades formatives al voltant del Reial Decret 364/2023, en què Laura Galán, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), i Gumersindo Villa, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), van explicar les principals funcions tant del titular de l’explotació com del veterinari de l’explotació. A les jornades van assistir-hi prop de 200 veterinaris, que van manifestar estar preocupats per la poca informació que els ramaders tenen sobre les seves responsabilitats segons el nou Decret.

En aquest sentit, el CCVC va demanar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), «que recordi al ramader les obligacions que comporta l’aplicació del Reial Decret  perquè, sense el seu coneixement, la figura del veterinari d’explotació no es podrà desenvolupar tal com demana aquesta normativa». En relació als tràmits, el CCVC demana al DACC que «siguin fàcils de complir per part del veterinari», perquè, si no, hi haurà el risc que tots aquests compliments «acabin sent tràmits burocràtics amb papers en un calaix que ningú farà servir».

Laura Galán va explicar que les funcions del veterinari de l’explotació són dissenyar, redactar i supervisar un Pla Sanitari Integral (PSI) i un Pla de Benestar Animal (PBA), i assessorar en el compliment de la normativa i realitzar les visites zoosanitàries. Dins del PSI, i en la línia de fer un ús racional dels medicaments veterinaris, va destacar que es farà una valoració trimestral del consum d’antimicrobians i, en el cas que se n’hagi incrementat el consum, les causes que ho han provocat. Per a la representant del MAPA, «l’objectiu del Reial Decret és apoderar el veterinari i donar-li prestigi professional com a garant de la sanitat animal».

Per la seva part, Gumersindo Villa va anunciar que el titular de l’explotació ha d’acreditar que disposa d’un veterinari d’explotació amb una declaració responsable, el model de la qual estarà disponible pròximament al web del DACC. Villa va explicar que aquesta figura serà l’encarregada de dissenyar el PSI, supervisar-ne la implantació adequada, realitzar les visites zoosanitàries que marca el RD i també elaborarà el Pla de Benestar Animal. A més, Villa va informar que el Departament té previst habilitar un sistema informàtic de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR), que en una fase immediata permetrà informatitzar el/la veterinari/ària d’explotació per a cadascuna de les espècies d’explotació, i en una fase a mig termini contindrà un mòdul específic perquè la designació i la validació del veterinari d’explotació pugui fer-se de forma telemàtica.