COVB

Actualitat/ Notícies

Itàlia declara un focus de pesta porcina africana en senglars al nord-oest del país

10/01/2022

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ens ha informat avui que el dia 07 de gener de 2022 els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) italians han detectat mitjançant PCR, realitzada en el Laboratori Nacional de Referència de Perusa, el virus de la Pesta Porcina Africana (PPA) genotip 2, genotip circulant en l’est i centre d’Europa, en mostres recollides d’un cadàver de senglar trobat mort en el municipi de Ovada, regió de Piemont a la Província d’Alexandria, situada en la zona nord-oest del país.

Aquesta detecció suposa un nou salt a llarga distància del virus cap a l’oest de la UE. En la zona, segons informen les pròpies autoritats italianes, existeix només un nombre reduït d’explotacions industrials de porcí i algunes explotacions de traspati, per la qual cosa no és una zona d’alta densitat porcina, si bé la densitat de senglars silvestres es considera molt elevada.

Les autoritats italianes han adoptat de manera immediata les mesures de control contemplades en el Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió, pel qual es desenvolupa el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell referent a les normes relatives a la prevenció i el control de determinades malalties de la llista en la fauna silvestre. S’han activat el centre nacional i local de crisi i s’ha convocat al grup d’experts per a adoptar les mesures adequades per a limitar la disseminació de la malaltia i decidir els límits de la zona d’infecció (veure mapa 2).

De manera immediata s’han posat en marxa en aquesta zona mesures com ara la cerca activa de cadàvers de senglars, control de la caça en la zona, visites d’inspecció a les explotacions de porcí i comunicació del risc a tots els sectors implicats, tant en aquesta zona com en la resta del país, de cara a augmentar el nivell d’alerta a nivell nacional, en particular augmentar la vigilància sobre els animals i la bioseguretat.

La Comissió Europea, en col·laboració amb les autoritats italianes i una vegada aprovada la zona d’infecció definitiva haurà d’actualitzar el Reglament 2021/605 per a incloure aquesta nova zona dins de la part II del seu annex.

Per a Espanya suposa un increment de risc per la major proximitat del focus, fins ara el més pròxim a les nostres fronteres, i pel fet que el virus demostra una vegada més la seva capacitat per a saltar a llarga distància.

Es recorda la importància d’aplicar unes adequades mesures de bioseguretat en les explotacions de porcí, en el transport animal, així com en relació als caçadors que viatgin a països afectats o de risc per la presència de la malaltia i que poguessin contribuir, involuntàriament, a l’expansió de la malaltia en tornar al nostre país.

D’igual forma, es recorda la gran importància de garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per a detectar primerencament la malaltia davant una hipotètica entrada a Espanya, per al que és vital que es comuniqui als Serveis Veterinaris Oficials qualsevol indici de la malaltia que pogués aparèixer en els nostres animals, tant en les explotacions i mitjans de transport d’animals, com en el medi natural en els senglars silvestres.

Tota la informació relacionada amb la malaltia, inclosos els signes característics, es pot trobar en el següent enllaç.

Mapa 2: localizació de la zona d’infecció PPA (Ministeri de Sanitat d’Itàlia)

Per a accedir a informació sobre la malaltia en senglars silvestres incloent protocol a seguir davant la troballa de senglars morts en el camp es pot consultar la guia de vigilància sanitària en fauna silvestre en el seu apartat dedicat a la PPA.