COVB

Actualitat/ Notícies

Instrucció provisional pel compliment del Programa Sanitari del Porcí en les Explotacions Porcines de Catalunya

18/03/2020

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries. Entre altres actuacions, s’han adoptat mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció amb l’obligació de limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.

Conseqüentment, des del Servei de Prevenció en Salut Animal de la Subdirecció General de Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, s’ha considerat necessari informar de les actuacions, en el marc del programa sanitari del porcí, que són imprescindible per garantir el seu compliment i l’estatus sanitari de les explotacions, però tenint en compte les recomanacions i obligacions de les autoritats sanitàries.

El comunicat íntegre, amb el detall de les mesures, es pot consultar AQUÍ.