COVB

Actualitat/ Notícies

Informació del Brot de Rinopneumonitis equina a Godella

27/02/2021

Ahir, el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació va comunicar la sospita de Rinopneumonitis Equina (HVE-1) a un centre hípic del municipi de Godella (Valencia), on es va celebrar un concurs internacional d’equitació la setmana passada.

52 cavalls han desenvolupat simptomatologia: febre, depressió i signes neurològics, produint-se la mort d’un animal. Els serveis veterinaris oficials de la Comunitat de Valencia han procedit a la immobilització i al reforç de les mesures de bioseguretat a l’explotació, on encara hi ha 150 animals i s’han pres mostres als 52 cavalls que han presentat simptomatologia.

Per tal de poder localitzar tots els cavalls que van abandonar el centre hípic abans de la immobilització, s’estan realitzant tasques de traçabilitat d’aquests moviments. A data d’avui, s’ha identificat el moviment de 13 animals amb destí a Catalunya. Des del DARP, s’ha informat als titulars d’aquests animals per tal que es prenguin les mesures de bioseguretat necessàries per evitar la difusió de la malaltia. Addicionalment, es realitzarà una visita per part

dels SVO als centres hípics de destí d’aquests animals i s’iniciaran els protocols establerts. Actualment s’està analitzant si s’han produït altres moviments d’animals amb destí a Catalunya, per tal de poder realitzar les actuacions pertinents.

Als centres hípics on hagin retornat cavalls que han abandonat la competició abans de la immobilització cal que es prenguin les següents mesures:

  1. Comunicar-ho als SVO de l’oficina comarcal corresponent amb caràcter d’urgència.
  2. Aïllar als cavalls procedents del centre hípic amb sospita de HVE-1 en boxes, pastures o patis, etc. separats de la resta d’animals. El personal que es faci càrrec d’aquests animals cal que utilitzi roba i calçat exclusius.
  3. Netejar i desinfectar el camió o remolc o altres utensilis que hagin estat en contacte amb els animals sospitosos.
  4. Mesurar la temperatura dels animals i fer una valoració clínica del seu estat.
  5. Evitar l’entrada i sortida d’èquids al centre.