COVB

Actualitat/ Notícies

Gaudeix dels nous Ajuts d’Innovació del COVB

07/10/2020

Aquest any des del COVB hem llançat els nous ajuts destinats a la Innovació dels col·legiats i col·legiades, els quals es poden sol·licitar per conceptes diversos com:

·         Despeses de digitalització (p.ex.: adaptació al programa de signatura electrònica de l’AIAC)

·         Compra de tauletes tàctils destinades a la signatura electrònica

·         Inversions que justifiquin la reducció de l’ús de paper

 

Els destinataris són els col·legiats amb una antiguitat d’almenys un any i l’import de cada ajuda no superarà el 50 % del cost de la compra/despesa, realitzades entre l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2020. Així mateix serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total de 2.000 €. Només s’admetrà una sol·licitud per col·legiat.

La convocatòria està oberta des del passat 30 de juliol i es poden presentar les sol·licituds pels Ajuts d’Innovació del COVB, amb la data límit del 31 d’octubre de 2020.

 

Més informació

Mail: depformacio@covb.cat

Telèfon: 932112466

 

Documents annexes amb bases i formularis

Formulari Ajuts_Innovació_

Convocatòria_Ajuts_Innovacio