COVB

Actualitat/ Notícies

Formació obligatòria de 20h en benestar animal de tot el personal que treballa a les granges avícoles

23/12/2022

El Reial Decret 637/2021, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les normes bàsiques d’ ordenació de les granges avícoles, indica en el seu article 4 una formació de 20h en benestar animal de tot el personal que treballa a les granges avícoles, exceptuant d’aquesta obligació les explotacions d’autoconsum i reduïdes.

Per tal de resumir les obligacions en formació que ha de disposar el personal de les granges avícoles d’acord amb l’esmentat Reial Decret i  l’Ordre ACC/242/2022, d’ 11 de novembre,  per la qual es regula la formació del personal que treballa a les granges avícoles, us adjuntem la instrucció que s’ha elaborat des del Servei d’ordenació ramadera. Aquesta instrucció serà penjada web del DACC properament.