COVB

Actualitat/ Notícies

Esmena errata convocatòria Assemblea General Extraordinària de Col·legiats

17/11/2020

D’acord amb la informació enviada sobre la convocatòria de les Assemblees Generals ordinària i extraordinària Generals, aquestes tindran lloc a l’Auditori AXA per garantir les mesures de seguretat dels assistents i del personal atès que disposa d’un Pla d’Autoprotecció registrat i un Protocol de seguretat i distanciament del COVID-19.

Per tant, es fa constar que el lloc de celebració de la convocatòria de l’Assemblea extraordinària General de col·legiats enviada i publicada el dia 2 de novembre de 2020,  serà a l’Auditori AXA, situat a l’Avinguda Diagonal número 547 de Barcelona.

Adjuntem novament l’esmentada convocatòria corregida.

Barcelona, 16 de novembre de 2020.

Convocatòria Assemblea General Extraordinària