COVB

Actualitat/ Notícies

Nous casos d’influença aviar d’alta patogenicitat

11/08/2023

En data del 24 de juliol de 2023, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en:

 • L’Ampolla (Baix Ebre): 1 xatrac comú (Sterna hirundo) localitzat a la zona de La Olla
 • Perelló (Baix Ebre): 1 xatrac comú (Sterna hirundo)
 • Deltebre (Baix Ebre): 1 xatrac comú (Sterna hirundo)
 • Cambrils (Baix Camp): 1 xatrac comú (Sterna hirundo) localitzat a la planta Miami
 • Tarragona (Tarragonès): 1 xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Adjuntem document Excel amb els municipis afectats pels radis 10 km al voltant dels focus.

Posteriorment, a la confirmació d’aquests resultats positius, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete va confirmar altres resultats positius en:

 • 1 gavina capnegra mediterrània (Larus melanocephalus ) localitzada a la platja de Begur (Baix Empordà)
 • 1 xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis) localitzat a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
 • 1 gavina d’Audouin (Larus audouinii) localitzada a La Ràpita (Montsià)
 • 2 gavines capblanca (Larus genei) localitzades a Amposta (Montsià)

Adjuntem document Excel amb els municipis afectats pels radis 10 km al voltant dels focus.

Feta la corresponent notificació al MAPA a través de RASVE, a la zona de 10 km al voltant de la localització de les aus, s’han adoptat les mesures establertes a l’article 5.1 de l’ordre APA/2442/2006, com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la comunicació de la sospita (10/07/2023).

Així mateix, s’han establert les següents mesures de prevenció:

 • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
 • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
 • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
 • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
 • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

També s’ha sol·licitat la col·laboració del cos d’Agents Rurals per tal d’intensificar la vigilància passiva en aus salvatges a tot el territori de Catalunya i especialment a les zones on es va localitzar les aus positives a IAAP H5N1 per tal de retirar-les el més aviar possible amb l’objectiu d’evitar dispersió de la malaltia i detectar circulació del virus al territori.

Recordeu l’obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

 • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
 • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

i de la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.

Enllaç del díptic i vídeo en relació a les mesures de bioseguretat en explotacions avícoles per prevenir l’entrada de la IAAP, elaborats pel Servei de Prevenció en Salut Animal, per tal que en feu difusió.

Us mantindrem informats de l’evolució de les dades de la malaltia i, per qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat.