COVB

Actualitat/ Notícies

Enregistrament al GTR, per part dels veterinaris clínics, de les suspensions de l’aptitud al consum del èquids

15/05/2020

Tal i com s’estableix al Reglament 2015/262 i al Reial Decret 676/2016, els veterinaris i veterinàries clínics que apliquen tractaments medicamentosos als èquids que els exclouen de la cadena alimentària, de forma definitiva o temporal (de 6 mesos de durada), estan obligats a fer-ho constar en la secció corresponent del passaport de forma immediata i a comunicar-ho, en un termini màxim de 14 dies, a l’autoritat competent.

Actualment, aquestes comunicacions s’estan efectuant mitjançant un correu electrònic a la bústia del Servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat de Catalunya.

Ara, però, s’ha habilitat una funcionalitat al Sistema de Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) per tal que veterinaris clínics hi accedeixin i puguin comunicar, directament a la base de dades oficial, aquests tractaments i el conseqüent canvi en l’aptitud per al consum de l’èquid.

Per als èquids que, per diferents motius, no estiguin donats d’alta al GTR, no es podrà fer servir aquesta funcionalitat i es mantindrà la comunicació via correu electrònic a l’adreça salutanimal.daam@gencat.cat.

Per tal de facilitar la comprensió d’aquesta nova funcionalitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació publicarà properament dos vídeos explicatius al web del Departament i a EquiCat:

·         Com donar-se d’alta com a usuari del GTR amb perfil veterinari.

·         Com enregistrar la suspensió de l’aptitud per al consum humà per un tractament medicamentós a un èquid en el GTR.