COVB

Actualitat/ Notícies

Enquesta de satisfacció sobre el desenvolupament de les assemblees del COVB

09/04/2021

Donades les especials restriccions i limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19, aquest any les assemblees ordinària i extraordinària del COVB, s’han celebrat en format virtual.  Per conèixer l’opinió de tots els participants sobre aquest nou format digital, tant pel que fa a aspectes pràctics de l’eina com a aspectes formals i organitzatius de les exposicions i intervencions, el COVB  va posar en marxa un enquesta de satisfacció.

De forma majoritària els participants en l’enquesta consideren que l’eina ha funcionat correctament, han pogut seguir sense dificultat la sessió i ha estat una bona opció per tal de poder dur a terme les assemblees.  També es valora de forma positiva l’organització de les exposicions.