COVB

Actualitat/ Notícies

Els veterinaris som garants de la seguretat alimentària

14/09/2020

13 de Agost de 2020 – 

Des del COVB us facilitem el pòster “Los veterinarios, garantes de la seguridad alimentaria” de la Organización Colegial Veterinaria per tal que es faci difusió i es doni visibilitat de la importància del nostre sector en relació amb l’alimentació: som una peça fonamental dins de la producció d’aliments i begudes “des del camp a la taula”.

En aquesta línia informativa, també us remetem un enllaç de descàrrega d’un vídeo relatiu a les funcions dels veterinaris en l’àmbit que ens ocupa.

Això s’inscriu en el context de l’actual pandèmia que, encara la manifesta relació que hi ha en la transmissió de malalties via animal a les persones, no es detecta una veritable consciència de la importància del nostre col·lectiu. Fet que queda palès al no haver-hi representants veterinaris en les preses de decisió a les diferents Administracions en relació amb el coronavirus.

En el cartell s’informa, entre altres temes, dels brots alimentaris més comuns com la salmonel·losi, la campilo-bacteriosis, la listeriosi o la infecció per E. Coli.

Descàrrega del pòster: Los veterinarios, garantes de la seguridad alimentaria.

Enllaç al vídeo.