COVB

Actualitat/ Notícies

Els riscos laborals a l’entorn veterinari

06/05/2022

El 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, aquest article fa esment dels riscos laborals de la veterinària i especialment en l’àmbit ramader on en els darrers temps han augmentat els accidents.

https://www.diarioveterinario.com/t/3578108/hay-gran-desconocimiento-riesgos-laborales-sufre-veterinario