COVB

Actualitat/ Notícies

Els britànics que passin llargues estades a Espanya podran sol·licitar passaports espanyols per als seus animals de companyia

05/01/2021

Barcelona, 5 de gener de 2021.- Els ciutadans britànics que passin llargues temporades a Espanya podran sol·licitar passaports espanyols per als seus animals de companyia, evitant així hagin de demanar un certificat sanitari cada vegada que retornin al seu país, segons ha informat la Subdirecció General de Sanitat i Higiene Animal i Traçabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Amb la finalització del període transitori posterior del Brexit, la sortida de Gran Bretanya de la Unió Europea, que es va acabar el passat 31 de desembre, els passaports dels animals de companyia emesos en aquest país -amb excepció d’Irlanda del Nord i Gibraltar- deixen de tenir validesa.

D’aquesta manera, els gossos, gats i els fures que procedeixin d’aquest país i que viatgin amb els seus propietaris cap a Espanya hauran d’anar acompanyats d’un certificat sanitari segons el model establert en el Reglament (UE) 577/2013, cada vegada que es desplacin.

Tenint en compte l’elevat nombre de britànics que venen a Espanya a passar llargues temporades, el MAPA ha fet arribar al Consejo General de Colegios de Veterinarios de España (CGCVE) les següents consideracions:

  • No existeix inconvenient en l’emissió de passaports espanyols, sempre i quan inclogui el número de microxip de l’animal i les dades del seu propietari.
  • Respecte als tractaments existents en el passaport antic, com vacunacions o tractament antiparàsits-, quan s’emeti el nou passaport, aquests hauran de tornar-se administrar per tal que quedin reflectits. Únicament en el cas del test serològic per a la ràbia no serà necessari tornar a realitzar-lo, ja que és vàlid per a tota la vida de l’animal sempre i quan es mantingui la pauta de vacunació recomanada per part del fabricant -no l’establert la legislació de cada comunitat autònoma-.
  • Per als desplaçaments d’animals de companyia entre Estats membres o des de països tercers, el període de validesa de la vacuna de la ràbia és el que recomana el fabricant, per la qual cosa s’aconsella incloure aquesta data de validesa.
  • Els veterinaris de Gran Bretanya, excepte els d’Irlanda del Nord i de Gibraltar, no podran emplenar cap secció del passaport espanyol dels animals de companyia, després de l’aplicació efectiva del Brexit. Així, les vacunacions, desparasitacions i d’altres tractaments que s’hagin realitzat en aquest país no podran ser traslladats automàticament al passaport espanyol i si fos així no seran considerats vàlids.