COVB

Actualitat/ Notícies

El Projecte de llei de protecció dels drets i el benestar dels animals es tramitarà al Senat pel procediment d’urgència

17/02/2023

El calendari previst és el següent:

  • Termini per esmenes i propostes de vet: 23 de febrer de 2023.
  • Data límit de tramitació al Senat: 9 de març de 2023.

El Senat pot:

– Aprovar el text en els mateixos termes quedant definitivament aprovat.
– Introduir esmenes: Projecte tornar al Ple del Congrés, que les pot acceptar o rebutjar per majoria simple.
– Interposar un veto per majoria absoluta. El Congrés ha de ratificar, per idèntica majoria, el text inicial que aprova. De no aconseguir-la, se sotmetrà novament a votació transcorreguts dos mesos a comptar de la interposició del veto que, en aquest cas, serà superat per majoria simple.
Com sabeu, durant aquesta setmana s’han publicat tota mena de notícies, algunes sensacionalistes o mancades de rigor.

Avui s’ha publicat el text aprovat pel Congrés que podeu consultar.

Us farem arribar un resum dels temes destacats.

Tractarem el seu àmbit d’aplicació, els aspectes que afecten la professió veterinària clínica en les seves diferents vessants i la tinença d’animals de companyia.

Així mateix, degut a les importants afectacions que el text pot tenir, especialment en l’àmbit de l’exercici clínic amb animals exòtics i l’Etologia, podeu contactar amb el COVB si esteu interessats en participar en algun dels grups de treball.

Us enllacem el text: https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_453_3932.PDF