COVB

Actualitat/ Notícies

El Ministeri publica un document de Preguntes Freqüents vers les noves normatives sobre medicaments veterinaris

10/05/2024

Des de la publicació del Reglament (UE) 2019/6, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018, sobre medicaments veterinaris s’han generat molts dubtes sobre la seva aplicació. Així mateix, amb la publicació del Reial Decret 666/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula la distribució, dispensació i ús de medicaments, s’incorporen nous requisits en què el Reglament Comunitari deixa marge d’acció als Estats Membres, i s’ha adaptat la normativa nacional a les necessitats actuals, derogant tres normes del mateix rang que han quedat obsoletes i que també pot generar dubtes.

És per això que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha redactat un document que recull i dona respostes a les principals consultes rebudes sobre l’aplicació de la normativa aplicable a la distribució, prescripció, dispensació i ús del medicament veterinari.

Adjuntem el Document