COVB

Actualitat/ Notícies

El decret de sequera no pot comprometre el benestar animal

05/03/2023

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha decretat l’estat d’excepcionalitat arran de la gravetat de la sequera. L’entrada a la situació d’excepcionalitat significa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com ara la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) o bé la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades.

Volem posar de manifest que des del punt de vista veterinari, la reducció del 30% del consum d’aigua en les explotacions ramaderes i granges en cap cas podrà comprometre el benestar animal.