COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB suspèn la quota col·legial del segon trimestre com a mesura de suport als professionals de la veterinària en el moment actual

26/03/2020

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha adoptat la decisió de suspendre la quota col·legial corresponent al segon trimestre de 2020, davant l’estat d’alarma declarat pel Govern espanyol i el moment d’incertesa econòmica que això ha generat. Aquesta decisió haurà de ser posteriorment ratificada en Assemblea de col·legiats tal com es preveu en els estatuts. L’exempció de quota no suposarà en cap cas la reducció en els serveis que es presten als col·legiats i col·legiades.