COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB recorda la importància de legalitzar la tinença de Medicaments (Farmaciola Veterinària).

18/12/2020

El COVB vol recordar-vos que, aquells o aquelles  que disposeu de medicaments per tal d’exercir la clínica veterinària, heu de presentar una comunicació de tinença de Farmaciola Veterinària al DARPA per legalitzar-ne la tinença. No fer-ho es pot sancionar.

La comunicació s’ha de fer per via telemàtica : http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9900_Comunicacio-de-tinenca-de-farmaciola-veterinaria?category=72d81d0a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Teniu tota la informació disponible a la pàgina web del COVB, a:

https://www.covb.cat/serveis-a-veterinaris/servei/farmaciola-veterinaria/

La responsabilitat sobre el control i ús de la farmaciola és SOLIDÀRIA de tots/es els/es veterinaris/es i de la societat titular. Responeu tots/es enfront de tercers juntament amb la societat titular amb el vostre patrimoni. Per això, és molt important que actualitzeu les dades al DARPA dels/les veterinaris/ies que hi teniu accés i que comuniqueu les baixes.

Igualment, si voleu disposar de medicaments d’ús hospitalari que es compren a les Oficines de Farmàcia, cal disposar d’una autorització com a dipòsit d’aquests  medicaments del Departament de Salut. Podeu contactar al correu covb@covb.cat.

Adjuntem us resum dels trets més importants tant de la Farmaciola com del Dipòsit de medicaments pels medicaments amb destí als animals de companyia.

Descarregar Guia Pràctica en PDF