COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB participa en el grup de treball per definir el paper del veterinari d’explotació

07/02/2021

El COVB, representat pel seu president, Ricard Parés, participa a través del Consejo General de Colegios Veterinarios, en el grup de treball que està definint quin ha de ser el paper del veterinari d’explotació en col·laboració amb responsables del Ministeri d’Agricultura i de diverses conselleries d’Agricultura i Ramaderia de comunitats autònomes.

Aquest grup de treball ja s’ha reunit en diverses ocasions i en aquests moments treballa en la definició de les funcions que ha de desenvolupar aquest professional i que es recolliran en un Real Decret. Aquestes tasques són principalment, el disseny, redacció i supervisió del programa sanitari, la comprovació de la seva implantació i l’assessorament en matèria d’identificació animal i traçabilitat.