COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB ja disposa d’un Codi d’Ètica i Conducta

19/01/2024

La Junta de Govern del COVB va aprovar en la darrera reunió de junta el Codi d’ètica i conducta de la Junta de govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona amb l’objectiu de complir els criteris de transparència, accés a la informació pública i bon govern establerts als estatus col·legials.

Aquest document defineix, entre altres, els criteris de conflicte d’interès que poden afectar negativament l’exercici de les funcions encomanades pel COVB a la Junta i col·laboradors, la prohibició de rebre regals, obsequis o altres avantatges, la regulació de les despeses de representació i, finalment, les normes de contractació de serveis i proveïdors.

Us convidem a llegir el document.