COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB i la Fundació Galatea proposen el curs ‘Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional’

02/12/2019

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i la Fundació Galatea proposen als col·legiats el curs on-line Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional. La participació és totalment gratuïta i no hi ha límit d’inscripcions.

Els objectius generals són millorar els recursos i les habilitats per al desenvolupament professional saludable i oferir un espai per l’aprenentatge i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut – malaltia.

Més específicament, es vol ajudar el professional a identificar els principals factors relacionats amb la salut mental laboral, conèixer els principals conceptes relacionats amb l’estrès i el desgast professional, potenciar els recursos d’afrontament adaptatiu dels alumnes davant les situacions generadores d’estrès i, finalment, identificar aspectes bàsics per a dissenyar un pla de desenvolupament personal i professional.

Consta de quatre mòduls: el primer, sobre l’estrès, la salut i el benestar professional; el segon, sobre la naturalesa de les emocions; el tercer, al voltant de l’emoció i l’acció intel·ligent; i l’últim, enfocat al pas del pensament a l’acció.

Es pot consultar la informació completa al WEB de la Fundació Galatea.