COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB convoca l’edició 2019 del concurs de dibuix i fotografia Animalart

10/12/2019

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) convoca una nova edició del concurs de dibuix i fotografia Animalart, per creacions relacionats amb els animals i la professió veterinària. Hi poden participar col·legiats, familiars i clients dels serveis professionals veterinaris de la demarcació de Barcelona.

La convocatòria té una única categoria per a Adults i cal presentar les imatges impreses en format lliure. El concurs de dibuix, en canvi, està organitzat en tres categories i s’obre a la participació de nens i nenes entre 4 i 12 anys, per a treballs sobre tècnica lliure realitzats en un full DIN-A4.

Tots els treballs han d’anar identificats, a la part posterior, amb el nom i cognoms de l’autor, l’edat i la categoria a la qual es vol optar, el telèfon i correu electrònic de contacte. En cas de ser parents de veterinaris col·legiats, cal fer constar el nom del col·legiat i el parentiu.

Els treballs participants es poden presentar fins al 31 de desembre a la seu del COVB (de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores) o per correu postal (Av. República Argentina, 21-25, 08023 Barcelona).

Per a més informació, es pot contactar amb el Departament de Formació del COVB a depformacio@covb.cat o bé al telèfon al 93 211 24 66, extensió 3.