COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB celebra que l’OMS hagi incorporat dos investigadors veterinaris catalans al grup de recerca contra el coronavirus

26/05/2020

Joaquim Segalés i Júlia Vergara-Alert, investigadors de l’IRTA-CReSA, s’han sumat al grup de treball sobre models animals de la COVID-19, fet que posa de manifest la important tasca que s’està fent en aquest àmbit a casa nostra

Barcelona, 26 de maig de 2020. L’equip R+D de Malalties Prioritàries de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reunit noranta científics de centres d’investigació de tot el món, en un grup de treball per accelerar la recerca dels millors models animals per a fer front a la COVID-19. Amb aquesta iniciativa, l’OMS té l’objectiu de donar una resposta global a la pandèmia comptant amb centres d’investigació punters en el disseny de models animals i des de la seva creació, ara fa uns mesos, el grup de treball es reuneix virtualment cada setmana.

Dos d’aquests científics són Joaquim Segalés i Julia Vergara-Alert, veterinaris i investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Segalés és catedràtic de la Facultat de Veterinària d’aquesta universitat i expert en l’estudi dels coronavirus i, de la seva banda, Vergara-Alert està especialitzada en la investigació de virus zoonòtics emergents. Segalés, a més, també forma part del Grup d’Avaluació de Risc del Pla d’Actuació PROCICAT de la Generalitat de Catalunya i és veterinari col·legiat del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB).

El Col·legi, doncs, posa en valor el reconeixement de l’OMS a la vàlua d’aquests dos investigadors i també a la tasca fonamental que, des de fa uns anys, desenvolupa l’IRTA-CReSA en el camp de la investigació animal. Avui és l’únic centre de recerca públic de Catalunya catalogat com a singular que treballa amb el SARS-CoV-2 in vitro i in vivo amb petits i grans animals. És, per tant, un element fonamental en l’actual context.

 

El paper clau de la professió veterinària

Des del COVB es recorda, a més, la rellevància del paper que juguen avui els veterinaris i les veterinàries, que treballen diàriament per a garantir l’abastiment d’aliments, la salut pública i el benestar dels animals, a més de la ja esmentada contribució a la investigació del coronavirus.

Les tasques que duen a terme són diverses i necessàries: control de la producció ramadera i aqüícola, control de qualitat en indústries alimentàries, seguretat i inspecció en escorxadors, control en duanes, assistència a particulars en clíniques veterinàries, medicina i cirurgia d’animals, anàlisis en laboratoris, treballs per contribuir a desenvolupar una vacuna, gestió i recuperació de fauna silvestre i protecció del medi ambient.

Des del COVB i les altres organitzacions col·legials es treballa d’acord amb la concepció d’una sola salut (One Health). És a dir que, per a garantir la salut dels humans, cal que els animals que hi conviuen també estiguin sans, ja que la salut humana i la sanitat animal són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen. Per tant, els serveis veterinaris, inclosos els seus components públics i privats, juguen permanentment, i molt especialment en l’actual pandèmia de COVID-19, un paper essencial en l’elaboració i implementació de polítiques de gestió dels riscos sanitaris. Protegint la sanitat i el benestar animal, els serveis veterinaris contribueixen a millorar la salut humana en sentit estricte.