COVB

Actualitat/ Notícies

El control dels antibiòtics: tant animals de granja com animals de companyia

30/12/2022

Els veterinaris de granja són plenament conscients de la necessitat de mesurar molt bé la prescripció d’antibiòtics, sobretot en aquests darrers anys en què la normativa ha esdevingut molt estricte. Però l’ús sostenible dels antibiòtics afecta a tota la professió: el gener del 2024, els veterinaris d’animals de companyia també hauran de comunicar tots els antibiòtics prescrits. És una exigència europea, i per tant, ens hi haurem d’adaptar sí o sí. Des del Col·legi (i també des del Consell) som plenament conscients d’aquest repte, i per això, ja hi estem treballant. Ho hem fet a través de la formació, en diverses jornades, però m’agradaria destacar la més recent a càrrec de Ramiro Casimiro, representant de l’Agencia Española del Medicamento. També vam parlar d’aquest tema, en la seva vessant ramadera, en la I Jornada Veterinària celebrada a Barcelona, de la qual parlarem en aquest butlletí i que va ser un èxit.

La resistència als antibiòtics és un repte que cal afrontar, i els veterinaris ho estem fent. Sense oblidar que són diverses les professions que hi han de treballar: metges i farmacèutics també hi són plenament afectats. Per això, com us hem anat explicant des de fa temps, estem treballant plegats amb ells per afrontar aquest i altres reptes de la sanitat pública. Perquè som tots els sanitaris els que ens hem d’unir per a treballar plegats. Això té un nom i és One Health. No és un concepte abstracte, és un repte de màxima actualitat i des del COVB no dubtem a afrontar-lo.

Ricard Parés
Vicepresident del COVB