COVB

Actualitat/ Notícies

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya torna a demanar a la Generalitat que les places assignades a salut pública es classifiquin de nou per a veterinaris

18/06/2021

Després d’una reunió amb veterinaris del cos de funcionaris del Departament de Salut, que va tenir lloc el passat 4 de juny, el president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del COVB, Ricard Parés, ha fet arribar al Sr. Joan Jaume i Oms, secretari d’Administració i Funció Pública, i a la Sra. Meritxell Masó i Carbó, secretaria de Salut, dues cartes  per demanar, com ja s’ha fet en altres ocasions, la suspensió cautelar de l’oferta d’una nova placa pública per prestar serveis com titulat/ada superior en l’especialitzat de salut pública corresponent a una plaça que fins ara era coberta únicament per persones amb  titulació superior, especialitat veterinària. D’aquesta manera aquesta institució que representa als veterinaris de Catalunya vol mostrar el seu malestar davant aquesta situació reincident.