COVB

Actualitat/ Notícies

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya presenta, als professionals de la demarcació de Barcelona, la nova signatura electrònica de l’AIAC

27/02/2020

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) han presentat, aquest 25 de febrer a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), la signatura electrònica, l’última i rellevant actualització de l’aplicació de l’AIAC. La sessió ha servit per explicar els detalls i per a resoldre els dubtes dels professionals assistents.

Cal tenir present que, des d’ara, quan es faci qualsevol tramitació per via electrònica, serà necessari utilitzar aquesta signatura. D’altra banda, malgrat que la tramitació amb paper físic que s’ha vingut utilitzant fins ara es podrà mantenir, aquesta millora permetrà que el veterinari i el propietari o posseïdor de l’animal puguin signar els documents des d’un dispositiu de pantalla tàctil. S’implementarà en els quatre tràmits bàsics que es desenvolupen a l’AIAC: el registre de xip, el canvi de propietari, la baixa d’un animal i l’emissió d’un passaport.

La signatura electrònica suposarà importants avantatges: facilitarà la feina al veterinari, ja que no haurà d’imprimir per signar; els documents seran de fàcil accés i sempre recuperables; es donarà compliment al reglament de l’AIAC, que estableix que els documents els ha de firmar el propietari o posseïdor i el veterinari; es reduiran costos, ja que no caldrà imprimir ni enviar per correu postal; s’estalviarà espai ocupat per arxivadors físics, ja que podrà guardar els documents de forma digital; i permetrà ser més respectuosos amb el medi ambient.

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta novetat, es pot contactar amb l’AIAC al telèfon 93 418 92 94 o al correu aiac@veterinaris.cat.