COVB

Actualitat/ Notícies

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es reuneix amb l’Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz, Conseller de Salut

12/01/2023

El President del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i vicepresident del COVB, Ricard Parés, el vicepresident del CCVB, Ramon Cedó, la presidenta del Col·legi de Tarragona Verònica Araunabeña i la responsable del Departament de Gestió Tècnica, Anna Vilà, es van reunir el passat dimecres dia 4 de gener, amb l’Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz, Conseller de Salut, la Dra. Carmen Cabezas, Secretària de Salut Pública i el Sr. Xavier Llebaria, subdirector general de Coordinació de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). En la reunió es varen tractar les diferents accions en què està treballant el Consell de Col·legis Veterinaris com ara el Onehelath, el manifest per l’obligatorietat de la vacunació antiràbica, la gestió de medicaments i la salut mental dels professionals de la salut.

El Conseller va subratllar la necessitat de fer visible el col·lectiu veterinari per la gran labor que està duent a terme en matèria de sanitat, benestar animal i salut pública, i va destacar el paper proactiu dels professionals veterinaris durant la pandèmia, gràcies als quals es van aconseguir molts respiradors pel tractament de persones infectades.

En relació al concepte One Health, el Conseller va comunicar que el Departament de Salut té el compromís d’establir un acord de govern per proposar una taula One health, ja que la salut global és prioritària. En aquest sentit, el Conseller i el Consell de Col·legis Veterinaris van coincidir en la necessitat de fer pedagogia de forma conjunta sobre la lluita a la resistència als antibiòtics i els controls sanitaris que es realitzen de tots els productes d’origen animal. S’acorda de fer una campanya per informar a la ciutadania.

El Consell va informar del seu treball en les zoonosis emergents, ja que a causa de l’arribada d’animals dels refugiats d’Ucraïna, s’ha vist el potencial risc de malalties com la ràbia. El CCVC va exposar el Manifest sobre la ràbia que s’ha redactat per donar suport a l’elaboració d’un Decret d’obligatorietat de la vacunació antiràbica dels animals de companyia a Catalunya, que és competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El Consell va explicar també que està treballant en una base de dades informatitzada sobre la gestió dels medicaments en animals de companyia que permeti generar unes dades sanitàries on quedarà reflectit el mapa epidemiològic a Catalunya.

Finalment,  es va exposar al Conseller el conveni signat amb la Fundació Galatea, creada el 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per vetllar per la salut mental dels professionals de la salut, gràcies al qual els col·legiats tenen un programa assistencial gratuït per utilitzar els recursos de la Fundació.