COVB

Actualitat/ Notícies

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana a la Generalitat que dues places assignades a salut pública es tornin a classificar com a places per a veterinaris i aconsegueix que es retiri l’oferta

29/04/2021

Barcelona, 28 d’abril del 2021

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) es va dirigir al Departament de Salut i a la Secretaria d’Administració i Funció Pública el 26 d’abril del 2021 per sol·licitar que l’oferta laboral “SLT 113-21” publicada al portal “ATRI” sigui suspesa cautelarment mentre es determina quin perfil professional pot participar tenint en compte les funcions que caldrà desenvolupar en el lloc de treball ofert. Avui, 28 d’abril, aquestes places han estat retirades de l’oferta.

Aquesta oferta buscava seleccionar a dues persones per prestar serveis com a titulat o titulada superior en especialitat salut pública (Grup 1), A-22. Tot i així, fins ara eren cobertes únicament per persones amb vinculació com a funcionaris del cos de titulació superior, especialitat veterinària, de la Generalitat de Catalunya.

El CCVC demana que una vegada feta aquesta revisió es proposi a la Comissió Tècnica de la Funció Pública la rectificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de personal funcionari del Departament de Salut per tal de que hi puguin seguir optant exclusivament els veterinaris, com s’havia fet fins ara.

Aquesta oferta ha creat una forta inquietud entre els funcionaris del cos de veterinaris, ja que suposa la pèrdua de places que fins ara s’havien proveït i estaven ocupades exclusivament per veterinaris d’aquest cos i que ara s’ofereixen per a què siguin cobertes per funcionaris del cos de salut pública amb caràcter prioritari. La mesura suposava un greu perjudici de les condicions de treball i promoció professionals d’aquests veterinaris doncs limita les seves possibilitats de moviment dins de l’Administració.

Seguirem informant sobre l’evolució d’aquestes places.