COVB

Actualitat/ Notícies

El Congrés aprova la modificació del Codi Penal en matèria de maltractament animal i la Llei de benestar dels animals

18/03/2023

Finalment, dijous 16 de març, el Ple del Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals i la Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de maltractament animal. La sessió plenària ha debatut i votat les esmenes que va aprovar el Senat la setmana passada a aquests projectes de llei i, amb aquest debat, aquestes iniciatives estan a punt per a publicar-les al Butlletí Oficial de l’Estat i la seva entrada en vigor.

La reforma del Codi Penal en matèria de maltractament animal queda aprovada amb la redacció acordada en el seu dia pel Congrés, ja que en la votació final de conjunt, un cop inclosos els canvis realitzats pel Senat, el text no ha aconseguit la majoria absoluta necessària pel seu caràcter orgànic. Entre els objectius de la reforma destaquen: reforçar la protecció penal dels animals”, possibilitar “una resposta penal més eficaç davant les diferents formes de violència contra ells” i adequar el Codi Penal al “nou estatus jurídic dels animals com a éssers vius dotats de sensibilitat” reconegut per la Llei 17/2021, sobre el règim jurídic dels animals.

També ha quedat aprovada la Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals amb la incorporació de deu de les divuit esmenes del Senat. En concret es tracta de les modificacions presentades als articles 25, 27, 28.2, 30, 34, les disposicions transitòries segona i cinquena i les disposicions finals tercera, sisena i vuitena.

Entre les esmenes aprovades pel Senat i ratificades pel Ple se suprimeix “la prohibició d’exercir la mendicitat valent-se dels animals de companyia” i “l’obligació que les persones titulars juntament amb els seus gossos hauran de realitzar un test per a valorar la seva aptitud per a desenvolupar-se en l’àmbit social”.

Esperant la publicació final al BOE, us facilitem enllaç als esborranys finals dels projectes