COVB

Actualitat/ Notícies

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia recorda que l’hospitalització de pacients als centres veterinaris s’ha de fer amb la presència d’almenys un professional de la Veterinària

18/06/2021

Els motius per hospitalitzar o ingressar un animal malalt en un centre veterinari són per sotmetre’l al seu examen, diagnòstic, tractament i/o observació. Aquestes actuacions clíniques són pròpies i exclusives de la Veterinària. La Llei i l’ètica professional exigeix que siguin  veterinaris/veterinàries col·legiats/col·legiades les persones que es queden a càrrecs dels pacients ingressats. Inclús la observació només té justificació si hi ha un/a facultatiu/facultativa que pugui en qualsevol moment prendre decisions i actuar si és necessari segons l’evolució de l’animal.

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia recorda que l’any 2014, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, varen confirmar que la legislació vigent no permet que les hospitalitzacions o ingressos dels pacients en els centres veterinaris es facin sense la presència d’un/una veterinari/veterinària. És per tant una qüestió de consens entre les organitzacions col·legials veterinàries.

El concepte d’hospitalització o ingrés comporta la necessària presència d’almenys un/a d’aquests professionals per poder actuar i tractar al pacient quan sigui necessari.

Aprofitem per recordar-vos que els centres que anuncien el servei d’ “Hospitalització 24 h” han de comptar amb la presència d’almenys una persona Veterinària durant les 24 h a les instal·lacions.