COVB

Actualitat/ Notícies

El CGCVE fa arribar les seves queixes al Ministerio sobre CEXGAN

13/05/2022

En representació de tots els col·legis oficials de veterinaris de l’Estat, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha fet arribar una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación per fer palesa el malestar dels veterinaris sobre el procés de tramitació de certificats per animals de companyia per a desplaçaments intracomunitaris.

Els aspectes que estan provocant més inquietuds als professionals estan relacionats en la complexitat d’un tràmit més administratiu que sanitari i en el fet que es trasllada la responsabilitat de comprovar els requisits del país de destinació als veterinaris clínics quan aquesta responsabilitat ha de recaure en el propietari de l’animal. Finalment, també es demana que els col·legis tinguin coneixement dels veterinaris i clíniques registrats a CEXGAN per tal de poder informar i orientar als usuaris que així ho demanin.

Esperem que el Ministeri doni resposta a aquestes demandes.

Podeu descarregar-vos la carta aquí.