COVB

Actualitat/ Notícies

El 28 de març, a la seu del COVB, formació ‘Peritatge Veterinari en Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia’, a càrrec d’Alfredo Fernández

26/02/2020

El proper dissabte, 28 de març, de 9:30 a 14h, la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), acollirà la ponència ‘Peritatge Veterinari en Medicina i Cirurgia d’Animals de Companyia’. Anirà a càrrec d’Alfredo Fernández, pèrit del Consejo General de Colegios Veterinarios de España i membre de la Comisión Nacional de Bienestar Animal de la Organización Colegial Veterinaria.

Recentment s’han completat i actualitzat els continguts previstos i s’abordaran aspectes com:

·         Bases i fonaments de la responsabilitat professional de veterinària en l’àmbit dels especialistes en animals de companyia.

·         Relació entre el client i el veterinari: contractual i extracontractual.

·         La responsabilitat subjectiva i objectiva en la pràctica professional veterinària: importància pràctica.

·         Anàlisi de la disponibilitat de mitjans com a element fonamental en la valoració pericial.

·         Transcendència de la informació i documentació en l’elaboració de l’informe pericial.

·         Situació actual i evolució de les reclamacions en l’àmbit dels especialistes en animals de companyia.

·         Importància i transcendència del peritatge veterinària en l’àrea dels especialistes en animals de companyia.

·         Deures i obligacions del perit veterinari.

·         L’elaboració de l’informe pericial veterinari: bases i fonaments.

·         L’estructura de l’informe pericial veterinari en responsabilitat sanitària. Exemples pràctics reals.

·         Anàlisi de les fonts de l’informe: externes i internes. Exemples pràctics reals.

·         Elaboració i defensa l’informe pericial en l’àmbit dels especialistes d’animals de companyia.

·         Exercici pràctic: elaboració d’informe pericial. Anàlisi i debat.

 

La sessió s’adreça específicament a veterinaris: el preu per a professionals col·legiats és de 40 euros i, per a veterinaris no col·legiats, és de 80 euros. Els interessats a participar-hi, poden contactar amb el departament de Formació als correus electrònics depformacio@covb.cat o formacio@covb.cat.